Raport

MODE SA Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MODE S. A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

Zarząd Spółki MODE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MODE S. A., w dniu 29 czerwca 2015 roku.

PDF Akt notarialny

Wróć