Raport

Raport kwartalny MODE SA za IV kwartał 2015 roku

Zarząd MODE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny Spółki za IV kwartał 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Raport Kwartalny nr 2/2016

PDF

Wróć