Raport

Jednostkowy raport roczny MODE S.A. za rok obrotowy 2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny MODE S.A. za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu

Wróć