Raport

MODE SA MODE S.A. - raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014

Raport Roczny nr 9/2015

PDF PDF PDF PDF PDF

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2014 wraz z załącznikami

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wróć