Raport

MODE SA MOE SA - Raport za I kwartał 2014

Raport Kwartalny nr 4/2014

PDF20140515_MODE_raport_za_I_kw_2014-0.pdf 1,5MB

Zarząd MODE SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Wróć