Raport

MODE SA Raport okresowy MODE S.A. za I kwartał 2015 roku

Raport Kwartalny nr 6/2015

PDF

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Wróć