Raport

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2016 roku o godz. 13:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 472 D, Budynek 6, 13 piętro


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu

Wróć