Raport

Raport kwartalny MODE SA za II kwartał 2015 roku

Zarząd MODE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny Spółki za II kwartał 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk - Członek Zarządu

Wróć