Raport

Raport okresowy MODE S.A. za III kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki MODE S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

20141114_MODE raport za III kw 2014.pdf rozmiar: 1,2MB

Osoby reprezentujące spółkę:

Mikołaj Bator - Prezes Zarządu

Wojciech Kruszyński – Wiceprezes Zarządu

Wróć