Raport

Raport roczny 2013 MODE SA

Zarząd MODE S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2013 rok, Sprawozdanie Finansowe, Opinię Biegłego Rewidenta oraz oświadczenia Zarządu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu

Wróć