Raport

Raport za pierwszy kwartał 2013r.

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Raport do pobrania ze strony NewConnect

Wróć