Raport

Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki MODE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 pazdziernika 2013 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE SA.

Raport do pobrania ze strony NewConnect

Wróć