← Investor Relations

EBI

Raport okresowy za III kwartał 2021 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Raport okresowy za I kwartał 2021 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie...

Raport roczny za rok obrotowy 2020 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...

Powołanie Prezesa Zarządu Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na okres kolejnej rocznej kadencji Pana Rafała Stepiuka na stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczasowy mandat...

Raport okresowy za II kwartał 2020 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie...

Raport okresowy za I kwartał 2020 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2020 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Raport roczny za rok obrotowy 2019 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019. Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...