← Investor Relations

Raport EBI roczny

Raport roczny za rok obrotowy 2020 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...

Raport roczny za rok obrotowy 2019 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019. Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...

Raport roczny za rok obrotowy 2018 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018. Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...

Raport roczny 2013 MODE SA Mode Spółka Akcyjna

16-05-2014 18:56:47 | Roczny | EBI | 5/2014Zarząd MODE S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2013 rok, Sprawozdanie Finansowe, Opinię Biegłego Rewidenta oraz oświadczenia Zarządu. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Raport roczny za rok obrotowy 2012 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2012. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...