← Investor Relations

Otrzymanie autoryzacji na sprzedaż mikroskopów konfokalnych Andor (Oxford Instruments) oraz oprogramowania Imaris w Polsce MODE S.A. (PLMODE000019)

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie _dawniej Mode S.A.; dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał listy autoryzacyjne, na podstawie których uzyskał status autoryzowanego dystrybutora z wyłącznością na terytorium Polski na sprzedaż:
– rozwiązań technologicznych firmy Andor Technology Ltd. z siedzibą w Belfaście _Wielka Brytania_, tj. przede wszystkim systemów mikroskopów konfokalnych BC43, a także systemów mikroskopii ważek, mikroskopii mozaikowej, mikroskopii mikropunktowej, mikroskopowych FRAPPA,
– oprogramowania firmy Bitplane AG z siedzibą w Schlieren _Szwajcaria_, tj. pakietów oprogramowania Imaris, modułów Imaris, aktualizacji i utrzymania tego oprogramowania, dla rynków nauk przyrodniczych i medycznych.
Zarówno Andor Technology Ltd. jak również Bitplane AG należą do międzynarodowej grupy Oxford Instruments plc., będącej wiodącym dostawcą zaawansowanych technologicznie narzędzi i systemów dla badań i przemysłu. Andor Technology Ltd. posiada ponad 70 unikatowych produktów, 10 000 klientów w 55 krajach i 400 pracowników w 16 biurach na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, Chinach, Japonii i USA. Firma ta istnieje od 1989 roku posiadając obecnie renomę jednej z najbardziej innowacyjnych firm w branży fotonicznej na świecie.
Otrzymanie statusu autoryzowanego dystrybutora wskazanych produktów uzupełnia portfolio produktowe Emitenta o możliwość zaoferowania i dostarczenia do polskich przedsiębiorstw i instytutów badawczych unikatowego stołowego mikroskopu konfokalnego, zapewniającego jakość i wygodę prowadzonych badań na najwyższym dostępnym obecnie poziomie, a także najwyższej jakości kamer i oprogramowania do analizy obrazów 2D i 3D. Do tej pory produkty zarówno Andor Technology Ltd. jak i Bitplane AG nie znajdowały się w oficjalnej dystrybucji w Polsce.
Uzyskanie statusu autoryzowanego dystrybutora Andor Technology Ltd. i Bitplane AG w zasadniczy sposób wpłynie na poszerzenie oferty Emitenta, umożliwiając mu wejście na nowe rynki zbytu. Z uwagi na fakt, iż produkty obu firm są wysoko specjalistyczne, obecnie Zarząd Emitenta nie jest w stanie przewidzieć wielkości i wartości realizowanej sprzedaży.