← Investor Relations

Raport roczny za 2011 rok – uzupełnienie korekty Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. w Raporcie nr 11/2012 nie załączył załącznika „MODE_Raport_2011“. W niniejszym Raporcie koryguje ten błąd przedstawiając wszystkie załączniki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect“.