← Investor Relations

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MODE S.A. MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. _“Emitent“_ niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 27 czerwca 2018 roku i jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.