← Investor Relations

Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MODE SA w dniu 4 maja 2016 MODE S.A.

Zarząd spółki MODE SA przekazuje w załączeniu treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MODE SA w dniu 4 maja 2016.