← Investor Relations

Zawiadomienia o przekroczeniu progów – uzupełnienie raportu 14/2013 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE S.A. informuje, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 09.10.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia o przekroczeniu progów od dwóch osób fizycznych.

Emitent w załączniku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść zawiadomień.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji