← Investor Relations

Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MODE S.A.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _“Spółka“_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej – Pana Romana Pudełko, sporządzone w trybie
art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie dokonanych przez niego transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.