← Investor Relations

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 lipca 2012 roku. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. („Spółka“) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 lipca 2012 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect“.