Investor relations

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Zarząd MODE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2013 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Zarząd MODE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2013 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Zarząd MODE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2013 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Zarząd MODE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2013 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.