← Investor Relations

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kwartał 2013 roku – 14 luty 2014 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku


Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 roku


Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku


Raport roczny (jednostkowy, skonsolidowany) za 2013 rok – 16 maja 2014 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.