← Investor Relations

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania jednostkowych raportów okresowych, które będą publikowane przez Spółkę w roku obrotowym 2012:

– Raport roczny za rok obrotowy 2011 – 25 maja 2012r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2012r. – 15 maja 2012r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2012r. – 14 sierpnia 2012r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2012r. – 14 listopada 2012r.

Jednocześnie Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania jednostkowych raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z §6 pkt. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.