← Investor Relations

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, iż incydentalnie naruszony został obowiązek niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Zarządu Emitenta (raport nr 15/2014 z dnia 30 października 2014 roku).

Przyczyną opóźnienia w publikacji wspomnianej informacji są zmiany organizacyjne, które przechodzi obecnie spółka MODE S.A. W ich wyniku doszło do niezamierzonego przeoczenia. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby mimo zachodzących zmian podobna sytuacja nie miała już miejsca.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
Wojciech Kruszyński – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.