← Investor Relations

Jednostkowy raport roczny MODE S.A. za rok obrotowy 2016 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny MODE S.A. za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”