분류되지 않음

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 25 czerwca 2014 r.Zarząd MODE S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2014 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 67 w...