← Investor Relations

MODE SA – Raport za III kwartał 2014 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.