← Investor Relations

Powiadomienie o transakcji na akcjach MODE S.A. dokonanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. dalej “Emitent” informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 r. otrzymał od spółki Blakomo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Pan Konrad Szwedziński pełni funkcję Prezesa Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 grudnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.