← Investor Relations

Powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mode S.A. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie informuje, że w dniu 28.06.2017r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mode S.A. Pana Rafała Stepiuka, który dotychczasowo pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.