← Investor Relations

Zawiadomienia o przekroczeniu progów MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. informuje, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 09.10.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia o przekroczeniu progów od dwóch osób fizycznych.

Emitent w załączniku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść zawiadomień.