← Investor Relations

Korekta numeracji raportu bieżącego numer 6/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący numer 7/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku został błędnie oznaczony numerem 6/2017.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport nr 6/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku powinien zostać oznaczony numerem 7/2017. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 6/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 7/2017.