← Investor Relations

Korekta prognozy przychodów i zysków na koniec 2012 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”) dokonał weryfikacji prognozy wyników finansowych Spółki za rok kalendarzowy 2012 zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 13.03.2012

Zarząd Spółki prognozuje osiągnięcie przez MODE S.A. do końca roku kalendarzowego 2012:

– przychodów na poziomie 1,94 mln PLN (dotychczasowa prognoza przewidywała poziom 2,47 mln PLN),
– poziomu zysku netto na poziomie 324 tys. PLN (dotychczasowa prognoza przewidywała poziom 504 tys. PLN)

Zmiana prognozy w zakresie przychodów, spowodowana jest ograniczonymi, względem wcześniej planowanych, działaniami marketingowymi, które miały być sfinansowane w części ze środków dotacji unijnych, których spółka nie pozyskała (Paszport do Eksportu). Ponadto znaczący wpływ na dynamikę wzrostu sprzedaży miało celowe przedłużenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi urządzeniami, w celu optymalizacji procesu ich wdrożenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.