← Investor Relations

Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 22.03.2017 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. (“Emitent”) niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 22.03.2017. Korekta wynika z faktu nie dodania załącznika do wskazanego raportu. Poniżej treść ww. raportu po korekcie:

“Zarząd MODE S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 22 marca 2017 roku i jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.