← Investor Relations

Korekta raportu kwartalnego za I kw. 2016 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kw. 2016 r. Powodem korekty jest pomyłka w zestawieniu ilości akcji oraz aktualizacja danych bilansowych z przyczyn opóźnionych procesów księgowych.
W załączaniu prawidłowa treść raportu za I kw. 2016 r. po korekcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”