← Investor Relations

Korekta Raportu nr 3/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MODE S.A.

Zarząd MODE SA informuje, że w wyniku błędu technicznego do raportu 3/2015 załączono dokument Ogłoszenia zawierający niewłaściwą datę 25.06.2013. Właściwą datą jest ta wskazana w treści raportu oraz w projektach uchwał tj. 29.06.2015 o godzinie 12:00.
W załączeniu poprawiony dokument Ogłoszenia.