← Investor Relations

Korekta raportu -Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A. w dniu 14 czerwca 2013 roku MODE S.A.

Zarząd Spółki MODE S.A. przekazuje w załączeniu skorygowaną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A., w dniu 14 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”