← Investor Relations

Korekta raportu za III Kwartał 2012 r.18/2012 Mode Spółka Akcyjna

W związku z zaistnieniem ewidentnej pomyłki przy załączaniu pliku z raportem w sprawozdaniu nr 18/2012 został opublikowany dokument nie związany ze spółką MODE SA.
W załączeniu treść właściwego raportu.
Zarząd Emitenta przeprasza za zaistniałe niedogodności.