← Investor Relations

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

– Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – 1.650.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 38,90% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 27,90% ogólnej liczby głosów;
– ABS Investment S.A. – 841.600 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,84% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 14,23% ogólnej liczby głosów;
– Piotr Boliński – 599.567 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 14,13% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 10,14% ogólnej liczby głosów;
– Abcus sp. z o.o. – 579.702 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,67% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,80% ogólnej liczby głosów;
– Sławomir Jarosz – 290.050 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,84% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,91% ogólnej liczby głosów.