← Investor Relations

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 sierpnia 2020 r. MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 sierpnia 2020 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
– Abcus sp. z o.o. – 580 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 14,17% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,81% ogólnej liczby głosów,
– Sławomir Jarosz – 816 667 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,96% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 13,81% ogólnej liczby głosów,
– Piotr Boliński – 1 134 021 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 27,71% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 19,18% ogólnej liczby głosów,
– Artur Górski – 661 566 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,17% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 11,19% ogólnej liczby głosów,
– ABS Investment SA – 900 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 21,99% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 15,22% ogólnej liczby głosów.