← Investor Relations

MODE SA – Korekta raportu za IV kwartał 2014 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE SA przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Korekcie uległ wynik finansowy.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.