← Investor Relations

MODE SA Raport za II kwartał 2013 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”