← Investor Relations

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku o godz. 13:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 472 D, Budynek 6, 13 piętro

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk – Wiceprezes Zarządu