← Investor Relations

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie na podstawie art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie MODE S.A. w Straszynie, przy ul. Leśnej 8.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.