← Investor Relations

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz wzór formularza
2/ Projekty uchwał na ZWZ

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.