← Investor Relations

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 22 marca 2017 r. wraz z projektami uchwał Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22.03.2017 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się przy Al. Grunwaldzkiej 472D, piętro 13 w Gdańsku.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.