← Investor Relations

Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODES.A. przekazuje informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego (w załączniku), o których mowa w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.