← Investor Relations

Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję _dalej: Decyzja_, w sprawie pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania ze środków publicznych subwencji finansowej w wysokości 91.399,00 zł _dalej: Subwencja_. W Decyzji wskazano, iż Spółka otrzyma przelew Subwencji na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zgodnie z dokumentami programowymi oraz umową otrzymania Subwencji, Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu Subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez Spółkę zapisów określonych w dokumentach, na podstawie których Subwencja została przez Spółkę otrzymana _pozostała część Subwencji będzie podlegała umorzeniu_.
Niniejsza Subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.