← Investor Relations

Otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu wniosku o przyznanie grantu do udzielenia wsparcia MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Mode_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Mode otrzymało informację, iż w wyniku zatwierdzenia oceny złożonego przez Mode wniosku o udzielenie grantu, Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dniu 10 lutego 2021 r. podjął uchwałę na podstawie której przedmiotowy wniosek został wybrany do dofinansowania. Na mocy tej uchwały, projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 47 880,00 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych projektu.
Zarząd wskazuje, iż projekt ma na celu zakupienie i realizację specjalistycznych usług doradczych w zakresie modyfikacji oferty produktowej Mode poprzez wdrożenie nowych produktów i usług. Powyższe działanie ma na celu zniwelowanie skutków pandemii COVID-19.
Całkowita wartość projektu oszacowana została na 61 992,00zł.
Projekt zostanie zrealizowany do 30.06.2021r.