← Investor Relations

Otrzymanie informacji w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów targowych MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż projekt Spółki pt. “Promocja oraz internacjonalizacja produktów MODE S.A. na rynkach zagranicznych” złożony w ramach konkursu na dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów, przez co został wybrany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu wynosi 365.500,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania 274.125,00 zł.
Przedmiotem niniejszego projektu jest promocja oferty produktowej Spółki na rynku międzynarodowym, zgodnie z założeniami Branżowego Programu Promocji IT/ICT. Podejmowane w ramach projektu działania promocyjne mają na celu wzrost rozpoznawalności na rynkach zagranicznych marki MODE oraz oferowanych produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister, Twister Mini oraz Combo – innowacyjnych urządzeń służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji 360° i 3D. W wyniku realizacji kompleksowych działań promocyjnych przewiduje się przede wszystkim: umocnienie międzynarodowej pozycji Spółki wśród zagranicznych konkurentów oraz wzrost liczby podpisanych kontraktów/umów z zagranicznymi odbiorcami, a w konsekwencji wzrost wolumenu sprzedaży wymienionych produktów na arenie międzynarodowej.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 października 2021 r.
O podpisaniu umowy na dofinansowanie _która wymaga od Spółki spełnienia dodatkowych warunków konkursowych, przede wszystkim formalnych_ Spółka poinformuje w formie odrębnego komunikatu.